Maart 2020

Beste bezoekers van www.deHulster.nl

Intro voor nieuwe gebruikers:

Wim Kan zei eens:

ER ZIJN WELHAAST GEEN MENSEN MEER, DIE HET NOG KUNNEN NAVERTELLEN.

Mede daarom ben ik recent weer begonnen met het bijwerken van onze familiegeschiedenis, die ik rond 1960 ging uitzoeken.

Tijdens je leven kruisen veel mensen je pad. Dat zijn vaak je familie en je vrienden. Allemaal mensen met wie je bevriend bent of was...... En dan is er naar gelang je ouder wordt - die steeds groter wordende groep van mensen die jij hebt gekend en aan wie je nog weleens denkt! Over veel van die mensen gaat deze website. Hun sporen zijn gewist, de herinneringen blijven.

Veel is terug te vinden op www.deHulster.nl . Waren er in 1999 ruim 130 familieleden met een account, inmiddels zijn het er nog amper 30.... Vandaar de bovenste regel. Een goede reden om te zoeken, wat er nog te vinden is voor hen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van onze voorouders met wier genen ook jij door het leven gaat.... Maak kennis met je verleden als je ook belangstelling hebt en meld je aan via - Registreer uzelf - onderaan de site.

Ontdek jezelf .....

In de komende maanden zullen weer gegevens worden toegevoegd uit recent gedigitaliseerde archieven en uit spontane bijdragen zijn ook weer nieuwe foto's te zien. Blijf die vooral sturen! Jullie weten het: ” de oude doos" mag niet verloren gaan! Denk aan foto's, overlijdensberichten, geboortekaartjes, beroepen, krantenartikelen, levensverhalen, schepen, huizen, gebouwen waar ze werkten en leefden, aanvullingen over geboortedata, relaties, enz stuur ze !!

In de rubriek "wat is er nieuw" staan steeds de meest recente aanvullingen. Die blijven 100 dagen zichtbaar. Via de rubriek "wat is er nieuw" kun je daar rechtstreeks naar toe.

Sommige bezoekers vragen zich af wat het verschil is tussen een genealogie, een parenteel en een stamreeks of kwartierstaat. Een genealogie kan in twee richtingen worden opgezet. Het overzicht dat uitgaat van een specifieke voorvader en diens nageslacht in kaart brengt, heet naargelang de uitwerking in alleen de mannelijke lijn dan wel de volledige uitwerking, een genealogie of een parenteel. Het overzicht dat uitgaat van een bepaald familielid, zijn voorgeslacht in kaart brengt, heet naargelang de uitwerking alleen in rechte lijn, dan wel de uitwerking van alle voorouders een stamreeks dan wel kwartierstaat. Binnen deze site zijn zowel een genealogie als een kwartierstaat via een afzonderlijke link toegankelijk.

De site is toegankelijk voor geregistreerde familieleden. Het is niet de bedoeling dat via deze site privacy gevoelige gegevens worden gepubliceerd. De site is bedoeld voor persoonlijk gebruik en om tot een uitwisseling van gegevens te komen. De gegevens mogen niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder mijn toestemming. Bij publicatie van een eigen genealogische uitgave mag alleen gebruik worden gemaakt van niet privacy gevoelige gegevens en alleen met volledige bronvermelding en een bericht aan mijn e-mailadres.

Het Nederlandstalige deel van de homepage wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit.

1. In dit geval de ontwikkelingen in het project Waterdunen tussen Breskens en Groede, het gebied waar onze voorouders hun voor- en tegenspoed ondervonden. Zoals bijvoorbeeld Andries de Hulster bij de vloed van 26 jan 1682: "..........daags na de vloet met de karre van Andries dHulstre, die dHulstre voerde, gereden door 't zeewater langs gemelde Wulpsewegh in Out-Breskens, voorbij 't voorseijde lant van Pieter Sohier d'oude, ende doe heeft gesien, dat wel ruijm d'helft van 't voors. lant onder 't zoute water lagh, ende was 't zeewater op den selven wegh soo hooge, dat hij, Eduard, op de karre niet droogh conde sitten, maer seer prijculeus op handen en voeten op de karre staende,...."

2. In het kader van de herdenking van de gevallenen in de 2e wereldoorlog heb ik in de site drie slachtoffers gevonden:

a. Anthonie Petrus van der Kraan, als sergeant bij het Nederlands Leger bij de strijd om de Moerdijkbruggen. Op 10 mei 1940. Lees verder via Zoeken I 844.

b. Hermanus de Regt, soldaat bij het Kon.Ned.Indisch.Leger. aan boord van de Tacoma Maru in de Golf van Martaban circa 4 november 1942. Lees verder via Zoeken I 544.

c. Maria Christina Anna de Hulster-Minnema, 14 mei 1945 te Semarang (voormalig Ned. Indie. Lees verder I 458.

3. Een de Hulster-tak ( I000 ) organiseerde in 2019 een reunie. Zoiets gebeurt ook af en toe in andere geledingen van de familie. Hierbij een oproep om materiaal dat bruikbaar is voor onze genealogie beschikbaar te stellen.

Een gebruikersnaam en een wachtwoord kun je aanmaken via: registreer uzelf. Na het opnemen van je gegevens, ontvang je het wachtwoord voor de website in je mailbox. Als je niet eerder een account had, stuur dan je volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats naar seahopper5043@icloud.com

Als je iets ziet dat niet klopt, laat het weten en als je publiceerbare data hebt, stuur die toe!

De mail adressen ajhsweb en hulsterweb zijn vervallen. Vanaf nu kun je mailen naar: seahopper5043@icloud.com

Ontvang je de nieuwsbrief dubbel, mail welk adres moet vervallen. Je aanmelden voor komende nieuwsbrieven, laat het weten via: seahopper5043@icloud.com

Vriendelijke groet, Jacques de Hulster
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2011.